شاغلین در صنعت حمل و نقل کشور (تاکسی، اسنپ، آموزشگاه‌های رانندگی و ...) ؛ شما می توانید با تکمیل فرم زیر در عظام‌آنلاین ثبت‌نام اولیه نمایید.
نام (فقط حروف فارسی)
نام خانوادگی (فقط حروف فارسی)
نوع (حتماً با دقت انتخاب نمایید)
شماره موبایل (فقط عدد انگلیسی) 11 رقم
کد ملی (فقط عدد انگلیسی) 10 رقم
نوع خودرو (حتماً با دقت انتخاب نمایید)
کد معرف (اختیاری)

با ورود و یا ثبت نام در عظام‌آنلاین شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس ها و قوانین حریم خصوصی آن ، تماس‌ها و دریافت پیامک‌های عظام‌آنلاین را می‌پذیرید.

راستی آزمایی
پس از ثبت اطلاعات توسط شما ، مشخصات وارد شده صحت‌سنجی شده و ثبت نام شما در عظام آنلاین قطعی خواهد شد.