شاغلین در صنعت حمل و نقل کشور (تپسی، تاکسی، اسنپ، آموزشگاه‌های رانندگی و ...) ؛ شما می توانید با تکمیل فرم زیر در عظام‌آنلاین ثبت‌نام اولیه نمایید.
نام (فقط حروف فارسی)
نام خانوادگی (فقط حروف فارسی)
شماره موبایل (فقط عدد انگلیسی) 11 رقم
کد ملی (فقط عدد انگلیسی) 10 رقم
نوع (حتماً با دقت انتخاب نمایید)
نوع خودرو
کد معرف (اختیاری)
راستی آزمایی
پس از ثبت اطلاعات توسط شما ، مشخصات وارد شده صحت‌سنجی شده و ثبت نام شما در عظام آنلاین قطعی خواهد شد.

با ورود و یا ثبت نام در عظام‌آنلاین شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس ها و قوانین حریم خصوصی آن و دریافت تماس‌ها و پیامک‌های عظام‌آنلاین را می‌پذیرید.